About

Assalammualaikum,

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah,kami memuji-Nya, kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

InshaAllah, tujuan webblog ini dihasilkan adalah supaya setiap cadangan, pandangan, kritikan membina, perkongsian ilmu, diskusi, perdebatan dn sbgnya dapat diperbincangkan disini. Selain ianya adalah untuk menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang dinyatakan Allah sbg umat yang terhebat dimuka bumi ini.

Menulis untuk masyarakat, biarpun kita berbeza pendapat, InshaAllah

Email: c.b.mrashidi@gmail.com

(since Februari 7, 2010)

Advertisements